P.t. 27461 ord i ordbogen

beståglyf

Det, censor eller eksaminator skriver i sine noter for at markere, at den studerende bestod. Eksempelvis et B med en cirkel om.

112 | Oprettet: 17/01 2021 af Lisbeth F.

Synes du ordet også kan have en anden betydning, så skriv den her: